Miért az OktaTárs Nyelvstúdió?

Mert mi hisszük:

 • hogy a tanulás igazi öröm
 • hogy a minőség kulcsfontosságú
 • hogy a nyelv a kommunikáció eszköze, élő egység
 • hogy a nyelv beszélve, használva tanulható
 • hogy a csoport egysége és minden tagja fontos
 • hogy a jó társaság, kellemes, otthonos légkör szárnyakat ad

Ezért:

 • nyelvi képzéseink dinamikusak, élvezetesek, célirányosak
 • tanárainkat folyamatosan képezzük, diákjaink visszajelzéseit elemezzük
 • készségeket fejlesztünk és nem információt adunk
 • beszélve tanulunk, coaching, tréning és moderációs eszközöket is használunk
 • képzéseinken a csoport és az egyén harmóniájára törekszünk
 • otthonos, elfogadó környezetet biztosítunk a tanuláshoz

Módszereink, tanulási technikáink

Célunk az, hogy diákjaink otthonos, barátságos légkörben fejleszthessék nyelvtudásukat. Bátran beszéljenek és ne tartsanak attól, hogy hibázhatnak. Annak érdekében, hogy tanulásuk minél hatékonyabb legyen, a képzéseinken létrehozunk egy mikro-környezetet, ahol csak a célnyelvet használjuk. Az információátadás és elméleti oktatás helyett nyelvóráinkon a készségfejlesztésé a kulcsszerep. A négy alapkészség (hallás utáni megértés, beszéd, olvasás, írás) fejlesztése mellett a tanfolyamok résztvevői hatékony tanulási és kommunikációs technikákkal ismerkednek meg. Tanóráink nem szavak magolásával és nyelvtani szabályok rögzítésével telnek, nem írunk szódolgozatot vagy nyelvtani teszteket. Ez nem azt jelenti, hogy a szavak vagy a nyelvtan nem fontos, csupán a diákok „észrevétlenül” tanulják azt meg. Az órákon nem analizáljuk, boncolgatjuk a nyelv nagyon is összetartozó részeit, hanem integrálva, a jelentésre koncentrálva sajátítjuk el azokat. A tanítás során olyan kommunikatív technikákat alkalmazunk, pl. pármunka, szerepjáték, szituációs gyakorlat, amelyek elősegítik a beszédkészség és a beszédértés fejlődését és a magabiztos, önálló nyelvhasználatot. Képzéseinkben ötvözzük a nyelvtanítási módszereket coaching, tréning és moderációs eszközökkel, technikákkal. A minőségi nyelvoktatás mellett tanáraink kellemes környezetet és oldott légkört biztosítanak a tantermi foglalkozások során, így a nyelvtanulás dinamikus és élvezetes tevékenységgé válik.

A nyelvi kompetencia megszerzése mellett az alábbiakat is fontosnak tartjuk:

 • Olyan tanulási technikák elsajátítása, melyek az élet más területein is alkalmazhatóak.
 • Az autonóm és az élethosszig tartó tanulás ösztönzése.
 • Az önmegismerés és önmegvalósítás – mint a személyiség fejlesztés alapkövei – elősegítése
 • Az interperszonális kapcsolatok és a hatékony, sikeres kommunikáció fejlesztése
 • A horizontális tanulás jelentőségének felismerése és elsajátítása különböző
  pedagógiai, módszertani és coaching technikák alkalmazásával.
 • Humanisztikus, személyközpontú oktatás / tanulás megvalósítása.